Over stichting Paulico

Stichting Paulico is opgericht in juni 1997 met als doel het helpen van sociaal kwetsbare mensen in Roemeniƫ. Een deel van de middelen worden bijeengebracht door een trouwe groep van particuliere sponsors, een ander deel komt binnen door het aanschrijven van fondsen voor specifieke projecten.

mallen

Vanaf 2002 tot heden wordt ondersteuning geboden aan het activiteitencentrum Ateliere Protejate, waar jonge mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen voor werk en deels ook scholing. De hulp van Stichting Paulico bestaat uit onderhoud van het gebouw en aanschaf van de inboedel, maar ook investering in personeel en de opleiding daarvan. Naast de vaste bedragen die per jaar worden overgemaakt ter ondersteuning van de lopende kosten worden er jaarlijks een speciaal project gestart waar sponsors voor worden gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een verbouwing zijn, of de aanschaf van gereedschap, maar het kan ook een scholingsproject betreffen.

Stichting Paulico is een non-profit organisatie in de ware zin van het woord. De bestuursleden doen hun werk als vrijwilliger en krijgen daar geen vergoeding voor.

Het beleidsplan en de doelstelling van stichting Paulico zijn te downloaden via de onderstaande link:

Beleidsplan Stichting Paulico 2018-2021

Beleidsplan Stichting Paulico

De jaarverslagen zijn via de volgende links te downloaden:

Jaarverslag 2019 stichting Paulico

Jaarverslag 2018 stichting Paulico

Jaarverslag 2017 stichting Paulico

Jaarverslag 2016 stichting Paulico

Jaarverslag 2015 stichting Paulico

Jaarverslag 2014 stichting Paulico