Ateliere Protejate

Project: ‘Ateliere Protejate’

‘Ateliere Protejate’ is een activiteiten centrum voor jongeren met een verstandelijke beperking in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. ‘Ateliere Protejate’ betekent in het Roemeens: ‘Beschermde werkplaats’. Er werken momenteel 23 jonge mensen met een handicap en ze worden ondersteund door drie vaste  begeleiders en een wisselend aantal Roemeense vrijwilligers en stagiaires. Alle beschikbare werkplekken worden benut en er is een wachtlijst van zo’n dertig mensen met verstandelijke beperking die daar graag aan de slag zouden willen.

 

meisje

Ga naar website “Ateliere Protejate”

In Roemenië is dit een uniek project. Vanuit de overheid was er vanaf de jaren negentig gelukkig wel aandacht voor het verbeteren van de woonopvang  van kinderen met een verstandelijke beperking. Maar voor dagbesteding voor mensen met een beperking  die ouder zijn dan achttien jaar zijn er vanuit de overheid echter geen voorzieningen. ‘Ateliere Protejate’ is wat dat betreft een pioniersproject en  kan  als een voorbeeld project gezien voor zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking in Roemenië.

.